Maes-y-Bryn Campsite

Family camping in a tranquil North Wales setting

ONLINE BOOKING
Call: 07765 077248 | Email Us | Find Us

Facebook

Facebook Maes-y-Bryn

Twitter

Twitter Maes-y-Bryn

Feature_Pages > About Maes-y-Bryn Campsite

About Maes-y-Bryn Campsite

Hello, I'm Beryl and I am the owner of Maes y Bryn Campsite Llanrwst Conwy North Wales. If you are looking for a campsite with a personal touch in a tranquil location, then Maes y Bryn is the place for you.
You may bring your own tent, caravan or motor home, or go glamping here in North Wales and hire a tipi which we hire out.

I extend a warm welcome to all guests and most visitors return year after year to North Wales

Part of the attraction is the rural setting of the site in an area of outstanding natural beauty on the edge of the Snowdonia National Park only six miles from Betws y Coed and only 20 minutes from the major attractions of the North Wales coast.

Maes y Bryn is a small working farm, and has all kinds of pets including sheep, chickens, ducks, dogs and a cat.

All the animals love the attention showered on them by the visitors, especially Esme, the pet sheep who is a firm favourite, and visits the gate each morning looking for her breakfast.

The children are allowed to help with feeding the animals.Dewch am wyliau gwirioneddol Gymreig at fferm fechan yn y bryniau ger tref farchnad Llanrwst yn harddwch Dyffryn Conwy, fferm ac ardal lle byddwch yn clywed y Gymraeg yn feunyddiol.
Mae Maes-y-Bryn yn fferm fechan yn magu anifeiliaid o bob math defaid, ieir, hwyaid a gwyddau. Mae lleoliad y fferm yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un syn dymuno gwyliau distaw ymhell o bob man ynghanol golygfeydd gwych. Ac eto, dim ond siwrnai o 25 munud sydd ei angen er mwyn cyrraedd trefi glan mr Llandudno, Bae Colwyn ar Rhyl. Maer ardal yn gyforiog o bethau iw gwneud au gweld o fewn cylch o 25 milltir mae yna dai hanesyddol, cestyll, amgueddfeydd, cromlechi, Rheilffordd Ffestiniog ar chwareli llechi ym Mlaenau Ffestiniog ynghyd choedwigoedd hardd, golygfeydd hyfryd or afon ac amryfal atyniadau twristaidd Betws Y Coed. Y dref agosaf i Faes-y-Bryn yw Llanrwst. Tref farchnad brysur lle maer Gymraeg yn parhaun iaith gyntaf y boblogaeth leol byddwch yn ei glywed yn aml yn ystod eich arhosiad yma.

Tuar dwyrain mae Mynydd Hiraethog ac ir gorllewin Yr Wyddfa a Pharc Cenedlaethol Eryri, ardal o harddwch naturiol eithriadol gyda mynyddoedd anghysbell, dyffrynnoedd ffrwythlon, llynnoedd tawel a thrwch o goedwigoedd.
Mae Maes-y-Bryn yn fan cychwyn bendigedig ar gyfer chwilior cornel hardd yma o ogledd-orllewin Cymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yma atom ni!

Sut I gyrraedd

Fe gewch hyd i Faes-y-Bryn wrth yr A548 uwchben Llanrwst. Os yn teithio ar yr A470 anelwch am Lanrwst ac yna ewch tuar dwyrain ar yr A548 (y ffordd i Abergele). Os yn teithio ar yr A55, anelwch am Abergele a chymrwch yr A548 Ir Gorllewin (y ffordd i Lanrwst).

Staying with us..

Maes y Bryn is situated in what was known in olden days as the Valley of the Angels and you will find in our Garden of Peace our guardian 'Angel of the Birds'.

Whilst staying with us children can take part in the ' Welsh Language challenge for children'. Answer sheets can be obtained from reception.

There is also an onsite treasure hunt for children and parents.

Ty Pren in the Garden of Peace.

The Garden of Peace is situated adjacent to the main campsite and is ideal for couples wanting to get away from the stresses of daily life.

CROESO-WELCOME

Homemade jams and Welsh cakes are available to purchase at reception or to avoid disappointment pre-order when booking.